فهرست ها

آغاز دوره جدید اوریگامی برای کودکان، به مناسبت دهه کرامت، توسط کتابخانه شهید علی انصاری

دوره جدید اوریگامی ویژه کودکان به مناسبت دهه کرامت، در نوزده خرداد ماه توسط کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک، از توابع شهرستان سرایان، آغاز شد.

به مناسبت دهه کرامت، دوره جدید اوریگامی ویژه کودکان در کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک در روز پنجشنبه، نوزده خرداد ماه، آغاز شد. این دوره شامل یک جلسه در هر هفته خواهد بود که طی آن به کودکان شرکت کننده اشکال مختلفی از اوریگامی آموزش داده می شود و تا پایان فصل تابستان 1401 ادامه دارد. در اولین جلسه از این دوره، صورتک گربه آموزش داده و توسط کودکان ساخته شد.