فهرست ها

قصه گویی از کتاب «10 قصه از امام رضا (ع)» به مناسبت دهه کرامت، توسط کتابخانه شهید علی انصاری

قصه گویی از کتاب «10 قصه از امام رضا (ع)»، به مناسبت دهه کرامت، در نوزدهم خرداد ماه توسط کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک، از توابع شهرستان سرایان، انجام شد.

به مناسبت دهه کرامت، قصه گویی داستان درخت بادام از کتاب «10 قصه از زندگی امام رضا (ع)» نوشته مژگان شیخی، در کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک انجام شد.