فهرست ها

برگزاری کارگاه نویسندگی (مهارت های تولید اثر)، توسط کتابخانه شهید علی انصاری

دومین دوره کارگاه نویسندگی با موضوع مهارت های تولید اثر، ویژه خواهران، به صورت مجازی توسط کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک، از توابع شهرستان سرایان، برگزار می شود.

کتابخانه شهید علی انصاری برگزار می کند:
دومین دوره کارگاه نویسندگی با موضوع:

مهارت‌های تولید اثر
🔅 به صورت مجازی_ ویژه خواهران
🔹

با تدریس استاد: سیدعلیرضا مهرداد
🔹

ثبت نام ازطریق:

@lib_aliansari_ayask

056-32872480