فهرست ها

برگزاری دومین جلسه آموزش اوریگامی برای کودکان، توسط کتابخانه شهید علی انصاری

دومین جلسه از دوره ی جدید اوریگامی ویژه کودکان، در بیست و پنجم خرداد ماه توسط کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک، از توابع شهرستان سرایان، برگزار شد.

در دومین جلسه از دوره جدید آموزش اوریگامی که در تابستان 1401 توسط کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک برگزار می شود، صورتک سگ به کودکان آموزش داده شد. این جلسه، مورخ 25 خرداد ماه و در بخش کودک کتابخانه برگزار شد و جلسات بعدی به صورت یک جلسه در هر هفته ادامه خواهد داشت.