فهرست ها

پرورش مغز کودکان در آیسک ادامه دارد.

به درخواست اعضای کتابخانه آیسک، سلسله جلسات اوریگامی همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی سرایان، سلسله جلسات اوریگامی کتابخانه شهید علی انصاری آیسک که در تابستان آغاز شده بود با درخواست های مکرر اعضا همچنان ادامه دارد و روزهای چهارشنبه هر هفته یک اوریگامی به کودکان آموزش داده می شود که این هفته اوریگامی برمرنگ آموزش داده شد. ملیحه حقیقی، مسئول کتابخانه، عنوان کرد: اوریگامی ترکیبی از هنر و علم بوده که به نوعی به هر دو نیمکره مغز مربوط می شود. بنابراین ورزش مفیدی برای مغز به حساب می‌آید و خوشحالیم که با استقبال خوب کودکان روبرو شده است.

اخبار و اطلاعیه