فهرست ها

اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد

به مناسبت دهه مبارک فجر، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد در کتابخانه های عمومی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های سرایان، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد، همزمان با سراسر کشور، در طول دهه فجر در کتابخانه های سرایان نیز اجرا می شود. در این طرح، افرادی که کتب امانی خود را درطول دهه فجر به کتابخانه برگشت دهند می توانند از بخشودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند.

اخبار و اطلاعیه