فهرست ها

آموزش اوریگامی نیمکت

کتابخانه شهید علی انصاری، کلاس آموزش اوریگامی را با موضوع «نیمکت» برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی سرایان، کتابخانه شهید علی انصاری آیسک در ادامه سلسله جلسات آموزش اوریگامی به کودکان، موضوع این جلسه را به آموزش نیمکت اختصاص داد. در این کلاس، پس از ارائه آموزش توسط کتابدار، کودکان به ساخت اوریگامی آموزش داده شده پرداختند.

اخبار و اطلاعیه