فهرست ها

آخرین کلاس اوریگامی در سال 1401 برگزار شد.

کتابخانه شهید علی انصاری، آخرین کلاس اوریگامی خود در سال 1401 را با موضوع «آموزش خرگوش ایستاده» برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی سرایان، کتابخانه شهید علی انصاری آیسک، آخرین جلسه از سلسله جلسات آموزش اوریگامی به کودکان در سال 1401 را با موضوع آموزش خرگوش ایستاده برگزار کرد. در این کلاس، پس از ارائه آموزش توسط کتابدار، کودکان به ساخت اوریگامی آموزش داده شده پرداختند.

اخبار و اطلاعیه