تازه های کتابخانه

365 قصه شب از حیوانات

 • نویسنده: مترجم حسین دوست
 • ناشر: پیام بهاران, انتشارات زیارت
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: مترجم: دوست
 • موضوع: ; داستان های آموزنده -- مجموعه ها

ترگل و ملکه ی گنجشک ها

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر فرزانه اسماعیلی
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: اسماعیلی
 • موضوع: ; Folkstories

زن های ستمگر

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند
 • موضوع: ; Religious fiction

دوران امام صادق و امام کاظم و امام رضا (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند
 • موضوع: ;Ali ibn Musa , Imam VIII

دوران امام حسین (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری.
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;Hosayn ibn 'Ali , Imam III , 625-680

دوران امام حسن و امام حسین (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند
 • موضوع: ;Hosayn ibn 'Ali , Imam III , 625-680

دوران امام علی و امام حسن (ع)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند, طراح گرافیک علیرضا پوراکبری
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند, گرافیست: پوراکبری
 • موضوع: ;حسن بن علی (ع) امام دوم 3 - 50 ق. -- داستان

دوران پیامبر اسلام (ص)

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر حسین آسیوند
 • ناشر: عروج اندیشه
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: آسیوند
 • موضوع: ;Muhammad , Prophet -- Fiction

سیاه چشمو و مار عاشق

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر حدیث جزایری
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: جزایری
 • موضوع: ; افسانه ها وقصه های ایرانی

حسن کچل و غول کله پوک

 • نویسنده: بازنویس جمال اکرمی؛تصویرگر زهرا کبیری
 • ناشر: ویژه نشر
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; افسانه ها وقصه های ایرانی