تازه های کتابخانه

آبی‌ها

 • نویسنده: سعید تشکری
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Persian fiction -- 20th century

مسافران شب برفی

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر کلر ژوبرت؛طراح گرافیک حمیده سلیمانی, ویراستار فهیمه شانه, کارشناس دینی سیدمصطفی مطهری
 • ناشر: رود آبی
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: گرافیست: سلیمانی
 • موضوع: ;Ali ibn Musa , Imam VIII -- Fiction

10 قصه از امام عسکری (ع) برای بچه ها

 • نویسنده: به روایت مسلم ناصری؛تصویرگر محسن محمدمیرزایی
 • ناشر: قدیانی، کتاب های بنفشه
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: تصویر‌گر: محمدمیرزایی
 • موضوع: ;حسن بن علی (ع) امام یازدهم 232 - 260 ق. -- داستان

اسب چوبی

 • نویسنده: نویسنده مجید راستی؛تصویرگر ساقی ذاکرنژاد, طراح گرافیک مجید کاظمی, ویراستار کبری محمود
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1401
 • مترجم: تصویر‌گر: ذاکرنژاد, گرافیست: کاظمی
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- داستان

بیدار شو بابا

 • نویسنده: نویسنده مرضیه جوکار؛تصویرگر حمیدرضا بهرامی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتاب‌های پروانه
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: بهرامی
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

نادانی دشمن ماست

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;حسن بن علی (ع) امام یازدهم 232 - 260ق. -- احادیث

من ضامن

 • نویسنده: مصطفی خرامان
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ; داستان های نوجوانان فارسی -- قرن 14

غروب خورشید در سامرا

 • نویسنده: محمدرضا بایرامی؛زیر نظر شورای کارشناسی دفتر انتشارات کمک آموزشی
 • ناشر: مدرسه
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ;حسن‌بن علی (ع) 260 - 232 ق. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌

ماه در محاق

 • نویسنده: نوشته احمد بهشتی؛ویرایش و مقدمه سعید بهشتی
 • ناشر: اطلاعات
 • سال نشر: 1401
 • موضوع: ;Hasan ibn Ali , Imam XI, 846 - 873 -- Biography