تازه های کتابخانه

دستپخت

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; معلومات عمومی (آشپزی)

فیلم امروز

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1400 -
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

سلامت [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: کیاسالار، محمد؛
 • ناشر: تهران: [مؤسسه فرهنگی ابن‌سینای بزرگ]، ۱۳۸۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; پزشکی- نشریان ادواری فارسی

رشد ریاضی (برهان )

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- مسائل، تمرین ها و غیره -- نشریات ادواری

راهنمای گردشگری

 • سردبیر:
 • ناشر: [تهران]
 • سال نشر:
 • موضوع: ; توریسم -- ایران

پیام گردونه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1398
 • موضوع:

خودرو امروز [پیایند: مجله]

 • سردبیر: برخورداری، امیرحسین؛
 • ناشر: تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات‏‫، 1386-‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اتومبیل‌ها -- نشریات ادواری

مدیریت ارتباطات [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: لعلی، امیر؛
 • ناشر: تهران: سرمدی، ۱۳۸۹ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ارتباط در مدیریت -- نشریات ادواری

خیمه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: غضنفری، میثم؛
 • ناشر: قم: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، ۱۳۸1 -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; عاشورا-- آثار ادبی-- نشریات ادواری

9 دی [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: علی اصغر زارعی. میثم نیلی. قاسم روان بخش. محمد سعید ذاکری. حمید رسایی. علیرضا معاف؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سیاسی. فرهنگی . اجتماعی